Make your own free website on Tripod.com
My Personal Site
Vefasiz
Home
Vefasiz
Ayirma bizi
Geldim
Sensiz
Sevdinse
Vefasiz dost
Vida goz yasi
Xain Sevgilime
Xatireler
Aglama

 

Mən səni əzəldən vəfalı sandım,
Sənə könül verib sənə inandım
.
Eşqinlə daima alışıb yandım
Bəs niyə unutdun məni vəfasız?

Səni çox sevirdim bilirdin bunu!
Deyirdin olmaz bu eşqin sonu.
Bitdi buradaca sevgi oyunu  
Bəs niyə unutdun məni vəfasız?

                                                   İmza:  Nigar