Make your own free website on Tripod.com
My Personal Site
Sensiz
Home
Vefasiz
Ayirma bizi
Geldim
Sensiz
Sevdinse
Vefasiz dost
Vida goz yasi
Xain Sevgilime
Xatireler
Aglama

 
Bir payız axşamı yenədə sənsiz
Yenə də dalğalanır o mavi dəniz
Mən səni sevirəm səndən xəbərsiz
Yenədə hey əsir o əsən külək
Eşqinlə döyünür bu sevən ürək
Bu eşqi səninlə yarı bölməsək,
Sən kimə gərəksən, mən kimə gərək?
Bil qismət olmadı mənə yaşamaq
Ömrümü burdaca vururam başa
Mənim öldüyümü bilib ağlama
Sən mənim qəlbimdə əbədi yaşa.
                                 İmza: X Girl